Do what you do best and outsource the rest!

Transport Manager

Name Rate: Transport Manager

Work experience: 5 years

Education: Higher / Secondary education

About the company

WELL PACK s.r.o. is an international partner for complex logistics, warehousing services, RPC washing, and transport solutions. The corporation is presented in 8 European countries with over 2000 employees.

Who do we need?

People, who have common sense, enjoy the challenges and are able to work independently.

What is important for us?

Trust, reliability, positive energy.

Název pozice: Vedoucí dopravy

Pracovní zkušenosti: 5 let

Vzdělání: VŠ/SŠ

O společnosti

Společnost WELL PACK s.r.o. je mezinárodním partnerem pro komplexní logistické a skladové služby, RPC mytí a dopravní řešení. Společnost je zastoupena v 8 evropských zemích s více než 2 500 zaměstnanci.

Koho hledáme?

Lidi se zdravým rozumem, kteří mají rádi výzvy a jsou schopni pracovat samostatně.

Co je pro nás důležité?

Důvěra, spolehlivost, pozitivní energie.

Vacancy description:

What you will do:

 • Directing employee activity to achieve performance goals for the location;
 • Building a high performance work team to deliver an advanced level of quality and service in all daily activities;
 • Working in conjunction with senior leadership and utilizing financial data to drive performance improvements;
 • Creating excitement and engaging all employees in new business opportunities and strategies;
 • Generating programs and practices that deliver a high level of customer satisfaction;
 • Have responsibility for efficient utilization of trucks / vans;
 • Manage dedicated transport fleet;

Popis volné pozice:

Pracovní náplň:

 • Vedení zaměstnanců za účelem dosažení výkonnostních cílů v dané oblasti
 • Budování vysoce výkonného pracovního týmu, který poskytuje vysokou úroveň kvality a služeb ve všech každodenních činnostech
 • Spolupráce s vyšším vedením a využívání finančních dat ke zlepšení výkonu
 • Formování pracovního nadšení a zapojování všech zaměstnanců do nových obchodních příležitostí a strategií
 • Vytváření programů a postupů, které přinesou vysokou úroveň spokojenosti zákazníků
 • Zodpovědnost za efektivní využití nákladních vozidel / dodávek
 • Správa vyhrazeného vozového parku

Required skills:

 • Flexibility, innovation and the ability to manage staff, responsibilities and priorities in a fast paced, growth-oriented and time-critical environment;
 • Ability to effectively respond to and interact with staff at all levels of the organization;
 • Excellent presentation/facilitation, organizational, analytical, interpersonal and written/oral communication skills;
 • Willingness to work flexible schedules including weekends, holidays and evenings;
 • Bi-lingual speaker is a plus
 • Experience in transport, ideally on a managerial position
 • Experienced in operation in a transport management system

Požadujeme:

 • Flexibilita, inovativnost a schopnost vést zaměstnance, starat se o závazky a priority v rychlém, na růst zaměřeném prostředí, které je navíc náročné, pokud jde o včasnost
 • Schopnost efektivně reagovat a komunikovat s pracovníky na všech úrovních společnosti
 • Vynikající reprezentační, organizační, analytické, mezilidské a písemné/ústní komunikační vyjadřovací schopnosti
 • Ochota pracovat flexibilně, včetně víkendů, svátků a večerů
 • Dvojjazyčnost je výhodou
 • Praxe v dopravě, ideálně na manažerské pozici
 • Zkušenosti s provozem v systému řízení dopravy

Our offer:

 • An active role in a stable and growing business with global network
 • Possibility to participate in interesting projects
 • Appropriate bonus motivation system

Nabízíme:

 • Aktivní roli ve stabilní a rostoucí firmě s globální sítí
 • Možnost podílet se na zajímavých projektech
 • Vhodný bonusový motivační systém

Ucházet se o místo

Děkujeme za Vaši zprávu, brzy se Vám ozveme