Do what you do best and outsource the rest!

Svitek

Co je to FF&E logistika a proč je důležitá pro hotely, nemocnice, domovy pro seniory, studentské koleje, vzdělávací instituce atd.

Co je to FF&E logistika a proč je důležitá pro hotely, nemocnice, domovy pro seniory, studentské koleje, vzdělávací instituce atd.

Po zakoupení nemovitosti není většinou možné ihned začít generovat příjem nebo ji využívat pro zamýšlený účel. Je třeba nemovistost vybavit odpovídajícím nábytkem, zařízením a dalšími položkami. Všechny tyto dodatečné položky jsou zařazeny do kategorie FF&E.

To accomplish the project, property owner’s ought to budget, find a vendor, bid, negotiate contracts, and provide FF&E logistics. Many of these things they ought to do without outside support. It is especially relevant for owners of motels, hospitals educational institutions, etc.

Pro úspěšné dokončení projektu majitelé nemovitostí musí sestavit rozpočet, najít dodavatele, vyhlásit soutěž, jednat o smlouvách a zajistit logistiku pro FF&E. Mnoho z těchto kroků musí zvládnout bez externí podpory. To platí zejména pro majitele motelů, nemocnic, vzdělávacích institucí atd.

Co znamená FF&E logistika?

Termín FF&E znamená nábytek, zařízení a vybavení (furniture, fixtures, equipment). To znamená, že tato forma logistiky se zabývá přepravou položek, které jsou instalovány v motelech, domovech pro seniory, vysokých školách, kancelářích atd.

V této oblasti lze logistiku nábytku uplatnit při každém pořízení vybavení pro komerční nemovitosti, jako je například:

  • Přímý nákup;
  • Doprava do skladu;
  • Prodej;
  • Přesun do jiné kanceláře atd.

Organizace procesu přepravy nábytku může být velmi časově náročná. Musíte zorganizovat postupy pro objednání přepravy, koordinovat je, zajistit místo pro skladování zboží a tak dále. Pro všechny tyto úkony je potřeba mít samostatné oddělení, a všechno toto znamená vysoké náklady na společnost.

Kromě toho byste měli správně organizovat interakci mezi dopravci a odpovědným oddělením. K tomu je třeba koordinovat práci velkého množství lidí, a je velmi obtížné mít nad tím vším přehled. Z tohoto důvodu firmy často sahají po využívání třetích stran – externích organizací, které mohou pomoci s organizací celého tohoto procesu.

Kde hotely nakupují svůj nábytek?

Vlastníci hotelů si uvědomují, že nejlepší způsob, jak pořídit kvalitní vybavení, je spolupracovat s velkoobchodníky specializujícími se na výrobu takového zboží pro pohostinství. S vhodným přístupem hotely nakupují vybavení ne za maloobchodní ceny, ale s pomocí hromadných nákupů. To jim umožňuje pořizovat vybavení za nižší cenu, ale s vysokou kvalitou. Díky hromadnému nákupu mohou ušetřit peníze za dopravu a také montáž nábytku.

Je klíčové najít firmu, která udržuje pravidelnou spolupráci s hotely a špičkovými výrobci nábytku a dalších prvků. Vybraný velkoobchod by měl nabízet individuální přístup k zákazníkům a nabízet vybavení a zařízení odpovídající designové koncepci, nikoliv univerzální možnosti. Velkoobchodníci by měli nabízet pomoc s přepravou nábytku, ať už jde o nakládku či vykládku.

Při uzavírání smluv je stejně tak důležité prověřit paragrafy napsané malým písmem. Podívejte se na podmínky dodávky a uvedený časový rámec. Mít záruku je také velkou výhodou, protože vybavení hotelů se může v průběhu let opotřebovat a může být nutné ho vyměnit.

Jak hotely vybírají dopravce nábytku?

Výběr služby pro přepravu nábytku je velmi důležitý proces. Není vždy správné se zaměřovat pouze na náklady, protože levné přepravní společnosti nemusí poskytovat kompletní škálu služeb. Při výběru dopravce věnujte pozornost následujícím aspektům:

  • Zkušenosti společnosti. To ukazuje na úroveň odbornosti specialistů, kteří vám mohou poskytnout služby. Společnost by měla mít úspěšné předchozí zkušenosti s přepravou nábytku pro apart-hotely nebo domovy pro seniory.
  • Přítomnost referencí: Potvrzují pozitivní zkušenosti firem z vašeho odvětví s tímto poskytovatelem.
  • Komunikace se společností: Možnost přímého kontaktu s manažery pomáhá budovat důvěrný vztah pro trvalé partnerství.

  • Kontrola a reporting: Podpora v oblasti kontroly a reportingu u dodavatele přepravy pomůže pochopit úroveň odpovědnosti vybraného partnera.
  • Flexibilita: Extrémně důležitý parametr, protože každý přesun nebo přesun nábytku je individuální záležitost.

Výše uvedené parametry vám mohou pomoci vybrat správného poskytovatele přepravy a spolupracovat s nejlepší firmou v tomto odvětví.

Proč je pro hotely výhodné najímat externí společnosti?

Mnoho organizací chybně předpokládá, že se mohou samy vypořádat s úkolem přemísťování nábytku a nemusí platit za práci externích partnerů. Pokud jde o přepravu jednoho kancelářského křesla nebo jiných materiálů, je to docela možné. Například: Vysoká škola otevírá novou budovu po rekonstrukci. Spolupráce s dodavateli stolů na ad hoc bázi a individuální dodávka každé položky může vést ke zpoždění otevření budovy a neschopnosti přijmout studenty v daném roce. To je ztráta pro vysokou školu. Proto existuje mnoho výhod spolupráce s externími firmami.

Nejzřetelnější úsporou při využívání služeb externích dodavatelů pro montáž nábytku je možnost mít správný personál a prostor pro dočasné skladování vašeho vybavení. Nemusíte tak platit mzdy desítek lidí, jejichž aktivní služby nebudou příliš často potřeba. Navíc nemusíte vlastnit ani kupovat potřebný přepravní prostředek, pronajímat sklady, najímat potřebný personál atd. To vše je zodpovědnost externí dodavatelské organizace. Tento druh delegování by vám měl umožnit zaměřit se na další důležité záležitosti pro rychlejší spuštění. To vám umožní využít svůj čas k původnímu účelu a otevřít novou učebnu nebo zařízení rychleji, než bylo původně plánováno.

Spolupráce s externími firmami vám může pomoci sklízet zisky a zároveň vás ušetřit starostí spojených s neustálými telefonáty mezi vašimi logistiky a řidiči.