Do what you do best and outsource the rest!

WELL PACK / Smluvní podmínky

Smluvní podmínky

O smluvních podmínkách WELL PACK

Soukromí

Duševní vlastnictví

Odkazy na jiné webové stránky a reference

Ukončení

Zřeknutí se záruk

Dodržování zákonů

Změny smluvních podmínek

Kontaktujte nás

O smluvních podmínkách WELL PACK

Společnost WELL PACK s.r.o. (dále jen „my“), přední logistická společnost v České republice a poskytovatel služeb 4PL, se sídlem Za Sedmidomky 15, 101 00 Praha 10, Česká republika, je jediným vlastníkem těchto webových stránek (dále jen „webové stránky“). Před použitím těchto webových stránek si prosím pečlivě přečtěte smluvní podmínky, protože obsahují zákonné povinnosti. Tyto webové stránky smíte navštěvovat a používat pouze v případě, že souhlasíte s dodržováním těchto Pravidel a podmínek.

Soukromí

WELL PACK shromažďuje Vaše osobní údaje výhradně za účelem zlepšení výkonu webových stránek. Vaše osobní údaje uchováváme v maximální možné míře v bezpečí a nikdy je nepoužíváme k žádné nezákonné činnosti. Jste plně odpovědní za správnost poskytnutých informací. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů, abyste porozuměli našim postupům ochrany osobních údajů.

Duševní vlastnictví

Tyto webové stránky a veškerý jejich původní obsah je výhradním majetkem společnosti WELL PACK s.r.o. a osob autorizovaných společností WELL PACK s.r.o. Texty, obrázky, videa ani jakýkoli jiný obsah webových stránek nesmí používat žádná jiná společnost poskytující služby plnění (fulfillment) nebo přepravu nebo jakákoli společnost, která poskytuje služby podobné WELL PACK s.r.o. Webové stránky mohou obsahovat obrázky s autorskými právy třetích stran.

Odkazy na jiné webové stránky a reference

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné nezávislé webové stránky třetích stran nebo odkazy na jiné společnosti. Takové webové stránky a společnosti nejsou řízeny ani vlastněny námi. Fungují nezávisle na nás a mohou mít svá vlastní oznámení o ochraně osobních údajů nebo zásady. Z těchto důvodů WELL PACK nenese odpovědnost za žádné škody, ztráty nebo zneužití způsobené obsahem webových stránek třetích stran, jejich vlastníky nebo jejich návštěvníky. Nejsme zodpovědní za Vaše činy poté, co opustíte naše webové stránky. Stížnosti, nároky, obavy nebo dotazy týkající se webových stránek třetích stran je třeba směřovat na třetí stranu. Neposkytujeme informace o jejich službách, i když jsou propojeny s našimi (např. poskytujeme službu mytí RPC, ale neposkytujeme informace o našich klientech, kteří tuto službu využívají).

Ukončení

WELL PACK může ukončit nebo odmítnout přístup na webové stránky kdykoli bez předchozího upozornění, a to z jakéhokoli důvodu, který považuje za nezbytný.

Zřeknutí se záruk

WELL PACK neslibuje, negarantuje ani nezaručuje, že používání webových stránek bude nepřerušované, bezpečné nebo bezchybné. Uživatel přebírá veškerá rizika spojená s používáním těchto webových stránek. Nezaručujeme, že budete spokojeni s výsledky používání těchto webových stránek, že shledáte jejich obsah vhodný pro Vaše účely nebo že naše služby splní Vaše požadavky. Tyto webové stránky mohou obsahovat nepřesnosti, chyby a překlepy. WELL PACK nezaručuje úplnost informací v jakémkoli textu týkajícím se jakékoli služby, ceny nebo akce. Neexistuje žádná záruka neporušení práv třetích stran.

Dodržování zákonů

Tyto smluvní podmínky podléhají výhradně platné české legislativě. Veškeré neshody, které mohou vyplynout z těchto smluvních podmínek, budou předloženy příslušnému českému soudu a pouze český soud může prohlásit tyto smluvní podmínky nebo jakoukoli jejich část za neplatné nebo právně nezpůsobilé. Pokud budou některá ustanovení smluvních podmínek považována za neplatná, celek stále zůstává v platnosti.

Změny smluvních podmínek

Vyhrazujeme si právo modernizovat, změnit nebo upravit tyto smluvní podmínky, zcela nebo částečně, kdykoli bez omezení a předchozích upozornění. Je na odpovědnosti uživatele, aby zkontroloval změny na webu. Pokud budete nadále používat webové stránky, znamená to, že souhlasíte s těmito změnami.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto smluvních podmínek, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím stránky Kontaktujte nás.