Do what you do best and outsource the rest!
Vítejte ve světě

Komplexních logistických řešení

WELL PACK –

Váš mezinárodní partner pro řešení v oblasti komplexní logistiky, skladování, přepravy a mytí opakovaně použitelných obalů (RPC)

WELL PACK / Svitek

WELL PACK / Globální logistika

Naše služby

Specializujeme se na komplexní mezinárodní logistické operace. WELL PACK je Vaším partnerem pro vysoce kvalitní a inovativní logistická řešení, která zahrnují skladové operace, 3PL a 4PL outsourcing, fulfillment, reverzní logistiku, výrobní logistiku a širokou škálu služeb s přidanou hodnotou jako balení, kompletaci a čištění opakovaně použitelných plastových obalů. Můžeme Vám pomoci expandovat kamkoli po celém světě. Náš nadšený tým je připraven Vám pomoci. Zaujímáme ekologický přístup k logistice s ohledem na individuální potřeby každého klienta.

WELL PACK / Řešení

Špičkové inovace

WELL PACK poskytuje odborné znalosti a nápady, které logistické společnosti potřebují, aby se dostaly a zůstaly na vrcholu. Náš interní tým odborníků a inženýrů navrhuje a tvoří špičkové inovace, které právě teď pomáhají našim zákazníkům – v logistických společnostech, fulfillment centrech, mycích centrech pro opakovaně použitelné obaly a dalších. Do každého projektu přinášíme konzultativní přístup a využíváme své znalosti z odvětví logistiky a technologií, které fungují.

Výhody spolupráce se společností WELL PACK

Neustále inovujeme logistické služby, skladové provozy a svou nabídku služeb s přidanou hodnotou. Naším cílem je využívat pokročilou robotizaci a co nejvíce automatizovat, abychom svým zákazníkům přinesli konkurenční výhody v logistickém odvětví. WELL PACK je flexibilní, mezinárodní a připravený vést Vaši logistickou společnost ve 21. století. 

Výhody spolupráce se společností WELL PACK:

  • Rychlé a kvalitní služby
  • Řešení na míru
  • Nadšený tým odborníků 
  • Bohaté zkušenosti
  • Flexibilita a inovace
  • Spolehlivá spolupráce
  • Podpora zaměřená na zákazníka a možnosti poradenství
  • Významné zastoupení ve střední a východní Evropě

WELL PACK / Studia przypadków

Spokojení zákazníci, spokojená komunita

Logistická řešení, skladovací kapacity a mycí technologie společnosti WELL PACK jsou využívány předními světovými firmami, protože naše řešení zvyšují efektivitu a šetří peníze. Naše technologie mytí plastových obalů je průmyslovým standardem a máme prokazatelné zkušenosti s inovacemi v několika odvětvích.

Přečtěte si naše případové studie a zjistěte, jak naši zákazníci zlepšují své logistické možnosti, balení, přepravu, skladování, výrobní operace a další.

PŘÍPADOVÉ STUDIE
qualityquality

BEZPEČNOST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Jsme potěšeni, že naše způsoby mytí pomáhají zachránit 2 MILIONY stromů ročně!

Jedná se o nejlepší způsob, jak můžeme omezit množství odpadu, a opakovaně použitelné plastové nádoby tomu také pomáhají. Naším cílem je dokázat, že udržitelné podnikání může být také ziskové.

V dnešní době je udržitelnost životního prostředí jedním z hlavních zájmů každého podnikání a WELL PACK usiluje o to, aby se ekologická a sociální udržitelnost stala součástí každodenní činnosti. Věříme, že odpovědnost za zdravé životní prostředí a bezpečnost je zásadním krokem k lepšímu světu a lepší budoucnosti.

Samozřejmě je obtížné dosáhnout toho, aby činnost lidstva vůbec nepoznamenávala přírodu. Je však možné využívat energii a zdroje efektivněji, a minimalizovat tak negativní působení společnosti na životní prostředí. WELL PACK se soustředí na poskytování ekologických služeb a podporuje rozumnou iniciativu. Náš tým je pyšný na to, že přispívá k zavádění “zeleného” obchodního modelu a naše úsilí je stvrzeno také certifikáty.

Naše metody zahrnují použití menšího množství přírodních zdrojů, jako například vody a energie, a naše mycí procesy mají velkou úsporu vody. Používáme pouze ty nejlepší ekologické mycí a čisticí prostředky a naše vybavení neznečišťuje ovzduší. Mytím opakovaně použitelných plastových obalů (RPC) pomáhá WELL PACK snižovat množství odpadu. Nahrazení jednorázových plastových obalů je totiž důležitým krokem k udržitelnosti životního prostředí. Naši klienti si mohou být jistí, že WELL PACK vede své podnikání s veškerým možným respektem k přírodě a dodržuje nejvyšší průmyslové standardy.

quality

Máte nějaké dotazy?

S pomocí dobře vyladěného dodavatelského řetězce se o detaily nemusíte starat. WELL PACK to udělá za Vás a nabídne ta nejlepší logistická řešení, která vyhovují Vašim specifickým obchodním potřebám a podpoří růst Vaší společnosti.