Do what you do best and outsource the rest!
Well Pack / Svitek

Maloobchod a e-commerce

Služby společnosti WELL PACK jsou velmi žádané ze strany maloobchodníků v mnoha obchodních oblastech, prodejnách a supermarketech. Konkurence mezi hráči na tomto trhu je extrémně intenzivní a vyhrát tuto soutěž vyžaduje značné úsilí. Proto je velmi důležité vytvořit a udržovat spolehlivý dodavatelský řetězec, který zajistí nepřetržitý tok zboží. Logistická řešení pro elektronické obchodovaní jsou dnes nezbytná, protože obchodní zaměření se nevyhnutelně přesouvá z kamenných obchodů do online prostředí. Víme přesně, co naši klienti potřebují – doručujeme Vaše zboží včas, poskytujeme bezpečné a zajištěné vysokoregálové skladovací systémy a micro-fulfillment centra, udržujeme Vaše dopravní prostředky čisté, nabízíme obalové materiály, myjeme opakovaně použitelné přepravky pro potravinářský průmysl a vratné obaly pro e-commerce a zajišťujeme další služby upravené Vám přímo na míru, které pomohou zlepšit Vaši konkurenceschopnost. Nezáleží na tom, zda zastupujete malý obchod nebo velký řetězec supermarketů, WELL PACK je vždy připraven s Vámi spolupracovat a poskytnout Vám:

Maloobchod a elektronický obchod jsou často ztotožňovány, protože elektronický obchod je často považován pouze za novou formu maloobchodu. Takový pohled má své opodstatnění, avšak v logistice mají tyto dvě varianty obchodování svá specifika, která vyžadují speciální zacházení. To je jeden z důležitých úkolů pro 3PL společnosti (logistiku třetí strany). WELL PACK si je vědom, že služby e-komerce mění tradiční aktivity, úkoly a související náklady, a nabízí v tomto odvětví ten nejrozumnější a nejlépe provozuschopný přístup.

Rozvoj technologií vytvořil nové obchodní metody, které jednak šetří čas, jednak jsou pro spotřebitele praktické. Společnost drží krok s těmito změnami a vždy poskytuje nejvhodnější řešení. Našimi současnými i potenciálními klienty jsou:

Maloobchodní sektor

Hlavním cílem maloobchodních obchodních služeb je zajistit dostupné zásoby na správném místě a ve správný čas a co nejrychleji reagovat na neustále se měnící a nekonzistentní poptávku. Větší maloobchodníci obvykle delegují řízení těchto procesů na společnosti, které se specializují na tuto oblast. Nicméně i menší maloobchodníci využívají výhod takového podnikání. Faktem je, že nedostatek zkušeností v této oblasti může vést k chybám, které mohou malý podnik zničit.

Základem logistiky jsou dvě podstatné věci: sklady či distribuční centra a doprava. WELL PACK disponuje sítí skladů na strategických místech po celé Evropě a díky vlastnímu vozovému parku je schopen urazit obrovské vzdálenosti v jakémkoli směru. Efektivní logistika však není jen o přesunu potravin od dodavatele na trh s masem nebo na trh s vejci. Doprava znamená více než kamiony a dodávky. Zahrnuje:

 • kontejnery,
 • programování,
 • dostupnost personálu,
 • správné plánování trasy a času,
 • flexibilitu, kdykoli je potřeba,
 • maximální čistotu přepravních a manipulačních prostředků a obalů.

Maloobchodní sektor

Maloobchodníci mohou využít našich služeb mytí opakovaně použitelných obalů, protože čistota i dezinfekce mají zásadní význam v maloobchodě s potravinami, od trhu s čerstvými rybami až po trh s ovocem. Čerstvost potravin závisí na sterilitě obalů, zejména pokud jde o potraviny, které se nebudou tepelně upravovat nebo dokonce mýt, jako je například chléb. Chleby a obecně pečivo vyžadují speciální ošetření a všechny Vaše plastové přepravky a palety budou po našem umytí naprosto bezpečné pro použití. Je zaručena absolutní čistota a jakákoli kontaminace je vyloučena.

WELL PACK nabízí řadu služeb s přidanou hodnotou při skladování Vašeho zboží ve skladech: třídění, měření, kompletování jednotlivého zboží do obalů zákazníka, opravy poškozeného zboží, jednoduchá a základní výroba, etiketování atd. – to vše je navrženo pro zvýšení Vaší konkurenceschopnosti.

Sektor e-komerce

Logistické procesy elektronického obchodu jsou obdobné procesům v maloobchodě, protože elektronické obchodování je často nazýváno „online maloobchodem“. Jednou z nejdůležitějších služeb, které společnosti e-komerce požadují, je tzv. reverzní logistika. Jedná se o proces vrácení zboží od zákazníka do dodavatelského řetězce prodejce. Počet vrácení zboží do internetových obchodů je mnohem vyšší než do kamenných obchodů a důvody se liší. Řadí se mezi ně nesprávné velikosti nebo barvy, doručení na špatnou adresu anebo položky, které se ukázaly jako neodpovídající inzerovanému obrázku. Možnost vrácení takového zboží je jednou z největších výhod e-komerce.

Sektor e-komerce

WELL PACK se zabývá všemi typy služeb vyřizování objednávek a nabízí program zpětné logistiky. Naši specialisté na elektronické obchodování poskytují zákaznický servis, fyzický pohyb zboží, skladování, třídění a balení. Postupy zpětné logistiky jsou často časově náročnější než původní doručení zboží k zákazníkovi, avšak WELL PACK je v řízení postupu vráceného zboží spolehlivým partnerem.

Seznam kategorií produktů mimo jiné zahrnuje:

 • Oblečení a obuv
 • Sportovní vybavení a doplňky
 • Kosmetiku
 • Jídlo a nápoje
 • Knihy
 • Elektroniku
 • Hračky
 • Výživu zvířat
 • Nábytek atd.

WELL PACK pracuje s produkty světoznámých značek, které vyrábějí sportovní vybavení a oblečení, parfumerii, elektroniku atd.