Do what you do best and outsource the rest!
Well Pack / Servis

Balení banánů do znovupoužitelných přepravek

Vyvinuli jsme způsob balení banánu do znovupoužitelných plastových přepravek, které zachovává všechny dobré vlastnosti kartonové krabice a zachrání miliony stromů ročně. Na tomto úkolu jsme pracovali s již existujícími znovupoužitelnými plastovými přepravkami.

BALENÍ BANÁNŮ DO ZNOVUPOUŽITELNÝCH PLASTOVÝCH BOXŮ

WELL PACK vyvinul speciální know-how, jak balit banány do opakovaně použitelných plastových obalů (RPC). Tento nový způsob balení zachovává všechny dobré vlastnosti kartonové krabice a zároveň šetří miliony stromů ročně.

BALENÍ BANÁNŮ DO ZNOVUPOUŽITELNÝCH PLASTOVÝCH BOXŮ

Podporujeme balení banánů v různých částech světa, především ve Střední a Jižní Americe. Tyto banány jsou určeny pro nejvýznamnější maloobchodní řetězce v Evropě a Spojených státech.

Vyměňme společně jednorázové kartonové obaly za jejich opakovaně použitelné alternativy! Dnes je kladen důraz na udržitelná a chytrá řešení, a proto jsou produkty cirkulární ekonomiky stále populárnější. To je důvod, proč země Latinské Ameriky vyžadují pro vývoz ovoce opakovaně použitelné přepravky na banány a jejich spolehlivý způsob balení.

VÝHODY ZNOVUPOUŽITELNÝCH PLASTOVÝCH BOXŮ

V roce 2022 tvoří generace Z, která následuje po mileniálech, asi 40 % světové populace. Tato generace dává přednost biopotravinám a udržitelnému způsobu života.

VÝHODY ZNOVUPOUŽITELNÝCH PLASTOVÝCH BOXŮ

V poskytování řešení šetrných k životnímu prostředí vidíme budoucnost. Vratné plastové přepravky jsou znovu použitelné a jejich používáním společně snižujeme celkové množství odpadu.

Pokud jde o balení pro vývoz banánů, jsme součástí dodavatelského řetězce, který:

 • Zajišťuje stabilitu přepravy na dlouhé vzdálenosti.
 • Minimalizuje poškození a předčasné zrání díky vynikající ventilaci a bezpečnému stohování, které poskytuje ochranu od plantáže až po místo prodeje.

Vedeme konzultace o tom, jak toto ovoce zabalit do znovupoužitelných přepravek, abychom dosáhli maximální účinnosti a bezpečnosti pro banány během námořní přepravy.

Kvalitní vratné obaly na banány poskytují:

 • Nákladová efektivita. Vratné plastové přepravky poskytují optimální ochranu a lze je sdílet a znovu používat po mnoho let. Převoz ovoce lze opakovat 20 až 120krát během jednoho životního cyklu. To umožňuje větší úspory nákladů v celém dodavatelském řetězci ve srovnání s jednorázovými obaly.
 • Ekologická účinnost. Naše vratné obaly spotřebují méně vody, méně paliva a méně energie než kartonové krabice. 100% recyklovatelná, opakovaně použitelná obalová řešení pro banány spotřebují méně výrobního materiálu než jejich jednorázové alternativy.
 • Pečlivé mytí vratných plastových přepravek. Nádoby jsou očištěny od nečistot, škůdců a ovocných bakterií. Proces je dokončen dezinfekcí. Proto lze banány v těchto nádobách bezpečně skladovat během mnoha přeprav.

EKOLOGIE A ZÁCHRANA LESŮ

Přispíváme k ochraně životního prostředí:

 • Záchrana lesů před odlesňováním: více než 2 miliony stromů se ročně zachrání díky našim službám zakázkového balení potravin a mytí znovupoužitelných přepravek.
EKOLOGIE A ZÁCHRANA LESŮ
 • Méně znečištěné řeky a vzduch: Výroba polymerové přepravky, RPC nebo jakéhokoli jiného opakovaně použitelného obalu vyžaduje méně přírodních zdrojů než výroba obalů na jedno použití.

Méně odpadu v životním prostředí: Opakovaně použitelné obaly od banánů se nevyhazují. Materiál může být znovu zpracován a použit.

JAK SE BANÁNY DOSTÁVAJÍ Z PLANTÁŽE DO PRODEJEN

Přepravní služby z plantáže k maloobchodním prodejcům

Pojďme se podívat na cestu banánů od úplného začátku:

Sklizeň banánů – velké i malé společnosti v Latinské Americe mohou toto ovoce sbírat a vyvážet po celý rok.

JAK SE BANÁNY DOSTÁVAJÍ Z PLANTÁŽE DO PRODEJEN

Vážení a měření – třída banánů je určena jejich velikostí a hmotností, tato třída určuje cenu a úspěšnost prodeje.

Třídění banánů – banány se třídí do tříd podle velikosti, tvaru, zralosti a poškození.

Mytí a dezinfekce – to je zásadní okamžik, protože je důležité plody nepoškodit, ale zbavit je nečistot a škůdců.

Značení – každá firma nalepí na banány malé etikety, které vám pomohou rozpoznat zemi jejich původu a jak ekologický byl způsob jejich pěstování.

Konzultace – odborníci WELL PACKU konzultují balení banánů do opakovaně použitelných plastových přepravek. Zavádíme lepší způsob balení ověřený zkušenostmi. Dbáme na detaily, a proto se banány dostávají do Evropy a Spojených států bez poškození a nepřezrálé.

Balení – balení provádí vyškolení specialisté výrobce.

Přeprava v rámci země původu – jedná se o první fázi přepravy. Banány se převážejí ve speciálním velkém přepravním kontejneru s regulací teploty.

Námořní doprava – to je nejdelší a nejchoulostivější část trasy. Do Evropy dorazí za 4–5 týdnů.

Doprava v rámci země zákazníka do velkoobchodních skladů ovoce – krabice s banány se z lodi odesílají do skladů zákazníka a teplotní požadavky musí být dodrženy jak při přepravě, tak ve skladech.

Doprava k maloobchodníkům – ovoce je odebíráno ze skladů a dodáváno:

 • Velkoobchody
 • Velcí maloobchodníci (řetězce supermarketů, velké supermarkety)
 • Malí maloobchodníci (obchody s potravinami, trhy)
 • Výrobci banánových produktů (výrobci džusů, pekárny banánového chleba, cukrárny)
 • Poskytovatelé stravovacích služeb (restaurace, kavárny)

Máte nějaké dotazy?