Do what you do best and outsource the rest!

Svitek

Globální oteplování: Co brání jeho zpomalení?

Globální oteplování: Co brání jeho zpomalení?

Jsou důsledky globálního oteplování opravdu tak špatné?

Stačí se podívat na tato fakta:

 • Častěji horší počasí. Vyšší teploty způsobují četné katastrofy, včetně bouří, vln veder, záplav a sucha
 • Vyšší úmrtnost
 • Špinavější vzduch
 • Rychlejší vymírání divoké zvěře
 • Kyselejší vody v oceánech
 • Vyšší hladiny moře

Vyšší teploty, vzestup hladiny moří a extrémní počasí poškodí majetek a kritickou infrastrukturu, ovlivní lidské zdraví a produktivitu a negativně ovlivní taková odvětví, jako je zemědělství, lesnictví, rybolov, cestovní ruch atd.

Oteplování Země a následné klimatické změny se týkají nás všech. Klesající zásoby vody, zdravotní dopady, zvýšené teplo, snížené zemědělské výnosy jsou způsobeny destabilizací klimatu. To se stává vážným problémem na nejvyšší úrovni národních vlád a pouze spolupráce může pomoci tyto problémy řešit efektivněji. Sekretariát UNFCCC (UN Climate Change) je takový mezinárodní subjekt, jehož cílem je čelit hrozbám změny klimatu *.

Co způsobuje globální oteplování?

Když se podíváte na docela působivý seznam účastníků COP26, přistihnete se při přemýšlení, proč všichni tito vlivní a mocní lidé a entity nemohou společně zvládnout tento problém. Co jim brání ve vývoji a realizaci opatření proti těmto nebezpečným klimatickým změnám způsobeným činností lidí? Proč navštěvují všechna tato setkání každý rok, ale globální hrozba stále existuje a stále vyžaduje globální akci?

Hlavním problémem je, že některá hlavní průmyslová odvětví tradičně přispívají ke globálnímu oteplování. To platí zejména pro energetický průmysl, protože hlavními dodavateli skleníkových plynů je mnoho druhů energie. Fosilní paliva (ropa, dřevo nebo uhlí) při spalování produkují oxid uhličitý. Spalování fosilních paliv je zodpovědné za více než 36 miliard tun CO2 ročně, které se uvolní do atmosféry.

Globální ekonomika funguje tak, že se bez energie neobejde. Používá se v jakékoli fázi výroby a není možné ji jen tak přestat používat.

Každý může přispět ke globálnímu boji

Zde je 10 hlavních veřejně obchodovaných společností, které bojují proti změně klimatu v roce 2022

 1. Alphabet
 2. Beyond Meat
 3. HP
 4. Unilever
 5. Johnson & Johnson
 6. Tesla
 7. Microsoft
 8. Apple
 9. Nike
 10. Hasbro

Společnosti Google, Amazon, Ikea, Apple a Nestle patří mezi ty, kterým se nedaří dostatečně se rychle změnit, tvrdí studie. A je docela možné, že nakonec tento globální trend nezvládnou, aby čelili změnám klimatu.

Jsou dopady globálního oteplování opravdu tak špatné?

Ano. Takže všichni tito globální hráči, kteří se účastní všech těchto konferencí o hrozbách globálního oteplování, by měli udělat vše, co je v jejich silách a vlivu, aby se vyhnuli problému, který ohrožuje blahobyt miliard lidí. To neznamená, že budou rozhodovat o tom, které plynárenské nebo energetické společnosti krachnou. Znamená to popularizaci zdrojů energie, které neprodukují oxid uhličitý jako solární nebo větrná energie a větší investice do výzkumu a vývoje.

Zavedení obnovitelných zdrojů energie totiž sníží nejen negativní dopady, ale také sníží národní závislost na ceně ropy a dodávkách z jiných zemí. V tomto případě by byla cena předvídatelnější a země by mohla zajistit energetickou bezpečnost prostřednictvím čistých technologií.

Další přístup k tomuto problému zahrnuje instalaci kouřových filtrů v továrnách a závodech a aktivnější používání různých opakovaně použitelných plastů v každodenních činnostech. Dobrým příkladem je Starbucks se svými víceúčelovými plastovými kelímky, které se staly mezi vyznavači tohoto nadnárodního řetězce poměrně populární.

WELL PACK podporuje udržitelný způsob podnikání a neustále hledá nové metody, které mohou pomoci chránit ovzduší před znečištěním. Mytí opakovaně použitelných plastových obalů je jednou z našich hlavních oblastí podnikání a s potěšením můžeme konstatovat, že mytí také spotřebuje méně energie a vody než výroba nových přepravek.

Používá se pouze pitná voda, protože k přepravě potravin se často používají umyté vratné přepravky. Na druhou stranu veškerá odpadní voda je již filtrována a čištěna podle přísných norem stanovených národní legislativou zemí, kde WELL PACK působí. V současné době společnost pracuje na vývoji systémů a technologií, které ji přivedou zpět do pitného stavu.

„Není to levná záležitost, ale investice do životního prostředí se vyplatí,“ říká Jaromír Opatrný.

Konference OSN o změně klimatu

Již téměř tři desetiletí se strany UNFCCC každoročně setkávají, aby diskutovaly o naléhavých otázkách klimatu a tato událost je jednou z největších v této oblasti.

Tentokrát bylo klíčovým cílem přijmout a implementovat opatření, která umožní světu jako celku dosáhnout čisté nuly. To znamená rovnováhu mezi objemy vyprodukovaného skleníkového plynu a jeho objemy odstraněnými z atmosféry.

COP26 vyústila v různé mezinárodní závazky k četným snahám o zmírnění a ochranu a přítomné strany podepsaly novou dohodu známou jako Glasgowský klimatický pakt, jejímž cílem je odvrátit nebezpečné změny klimatu.

Takže vidíte, že globální oteplování je velmi komplexní problém a to znamená intenzivní zájem vrcholných autorit, vědců, obchodníků a dalších vlivných lidí a subjektů.

COP26 Climate Summit (číslovka znamená, že se konal již po 26.) probíhal v Glasgow ve dnech 31. října až 12. listopadu 2021. Přilákal představitele nejvyšších úrovní národních vlád, kteří chtějí zajistit společné chápání problému. Bylo to obzvláště důležité, protože předchozí setkání očekávané v listopadu 2020 bylo z důvodu pandemie COVID-19 přeloženo. Účastníci tedy měli dost příležitostí k diskusi, vysvětlování a debatě.

Problém je vážný, ale nemyslete si, že vy osobně nemůžete nic udělat, abyste se jej pokusili překonat.

 

* UNFCCC znamená Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu. Více než 190 zemí, včetně vyspělých průmyslových zemí, podepsalo tuto úmluvu za účelem vytvoření společných principů a podpory společných aktivit ke snížení nebezpečného lidského zásahu do klimatického systému. UNFCCC je mateřskou smlouvou Pařížské dohody z roku 2015 a Kjótského protokolu z roku 1997, které jsou rovněž věnovány stejným účelům.


TAGS: #bezpečnost životního prostředí #Ekologie