Do what you do best and outsource the rest!

Svitek

WELL PACK zamířil na nizozemský trh

WELL PACK zamířil na nizozemský trh

Česká společnost WELL PACK otevřela novou pobočku v Holandsku, kde vyvinula pro nizozemského partnera servisní nástroj využívaný při logistice květin. Poskytovatel komplexní logistiky nabízí rovněž řešení v oblasti čištění a servisu opakovaně použitelných obalů i skladování s přidanou hodnotou, jako je balení či montáž. Je také výrazným zastáncem cirkulární logistiky a udržitelnosti životního prostředí.

Přeprava a distribuce květin představuje zajímavou oblast, ve které WELL PACK působí. Centrum tohoto obchodu se nachází v Nizozemsku a distribuční síť pokrývá celou Evropu. Květiny při distribuci putují například v přepravních regálech, které jsou významným prvkem cirkulární, „zelené“ logistiky, neboť jsou vratné. Při svém oběhu se ovšem mohou poškodit a je třeba je opravit. WELL PACK pro tento účel zhotovil a do Holandska dodal speciální servisní stoly vybavené poloautomatickými funkcemi.

Pro efektivní a pohodlnou práci

„Stoly byly vyvinuty našimi konstruktéry v Česku a následně jsme je na domácí půdě i vyrobili,“ popisuje nejnovější projekt Jaromír Opatrný, jednatel společnosti WELL PACK. „V současné době se jedná o nejmodernější centrum oprav. Stejné vybavení bychom mohli dodávat i do dalších center pro opravy v jiných zemích. Pro servis regálů jsme navrhli dva druhy stolů. Na stolech modelu S1 se opravují staré poškozené desky, které jsou součástí vozíků používaných v obchodních řetězcích na prodej květin. Výrobní stoly modelu S2 se zase využívají k výrobě nových desek.“

Model S1 zvyšuje efektivitu práce svým ergonomickým designem, který operace zjednodušuje a časově optimalizuje. Jeho pokročilé funkce umožňují dosáhnout rychlého a přesného výsledku práce s minimálním lidským úsilím. Model S2 k tomu přidává urychlení výrobního procesu, neboť umožňuje provádět více úkonů souběžně. Uvolňuje tak operátorům ruce pro další úkony. Díky své efektivitě a snadné obsluze zvyšuje tento model významným způsobem produktivitu práce.

Oba modely společně představují nové možnosti v oblasti automatizace. Umožňují dosahovat požadovaných výsledků s nejnižším možným vkladem lidské činnosti. Revolučním způsobem transformují tradiční výrobní procesy a nastavují nové standardy pro efektivní práci.

Náročný, ale rychlý vývoj

WELL PACK dodal celkem 18 těchto opravárenských a výrobních stolů, z toho 12 modelů S1 a šest modelů S2. Součástí dodávky bylo rovněž pět jednoduchých rámů s pevným plotrem pro plně manuální opravy a výrobu.

„Vývoj těchto zařízení prošel několika fázemi,“ říká Jaromír Opatrný. „Zásadní byla hned ta první, při níž se vyhodnocovala současná dostupná technologie a hledalo se řešení, jak již existující prvky vylepšit a zefektivnit i usnadnit obsluze práci. Následovalo vytvoření 3D modelu, následné dílčí úpravy a překreslení do výrobní dokumentace. Další významnou fází byla konstrukce prvních prototypů, které nakonec vyžadovaly úpravu konstrukce a s tím spojené překreslení výrobní dokumentace. Bohužel výrobu prototypů brzdily problémy s dodávkami některých komponent – například elektropneumatické motory cestovaly až z dalekého Japonska a cestou k nám se ještě musely zastavit ve Francii, kde proběhla jejich kompletace některými součástkami. I tak se ale podařilo dodat tato zařízení za pouhých pět a půl měsíců odsouhlasení vývoje.“

Mytí obalů pro cirkulární ekonomiku

Ústředním bodem podnikatelské filozofie ve společnosti WELL PACK je ekologický přístup k logistice. „Uvědomujeme si zásadní význam udržitelnosti v dnešním propojeném světě a jsme odhodláni minimalizovat naši ekologickou stopu,“ zdůrazňuje Jaromír Opatrný. „Začleněním ekologických postupů do našich operací a zvážením individuálních požadavků každého klienta se snažíme podporovat rovnováhu mezi obchodem a ochranou přírody.“

WELL PACK provozuje deset mycích a šest servisních center a má také oddělení technického vývoje, které vyvíjí nová řešení a inovativní technologie pro mycí systém přepravek.

„Všechna naše mycí centra splňují ty nejvyšší požadované standardy,“ říká Jaromír Opatrný. „Nabízíme komplexní služby mytí přepravek, počínaje vyzvednutím plastových obalů, přes mytí až po přepravu zpět do prostor klienta. Další naší zajímavou činností je parní čištění nákupních vozíků pro obchodní řetězce.“

Odborné znalosti i vlastní zdroje

Komplexní řešení WELL PACKu dále zahrnují logistiku celovozových i kusových zásilek v nejrůznější škále komodit. Firma přepravuje role papíru, stavební materiály, obalové materiály, potraviny i jakékoli jiné zboží. Ke všem těmto činnostem má dlouholeté odborné znalosti a vlastní zdroje k zajištění bezpečné a včasné přepravy. Pro zvýšení efektivity dodavatelských řetězců nabízí také svoz zásilek, jejich skladování a distribuci. WELL PACK doručí zboží ať už napřímo nebo prostřednictvím překladišť, což umožňuje vysokou flexibilitu služeb.

„Chápeme, že moderní obchodní prostředí vyžaduje flexibilitu a globální dosah,“ vysvětluje dále Jaromír Opatrný. „Proto jsou naše služby vytvořeny tak, aby usnadnily expanzi kdekoli na světě. Ať už jde o navigaci ve složitých dodavatelských řetězcích nebo o zefektivnění přeshraničních skladových operací, náš tým je připraven přinést výsledky. Daří se nám řešit výzvy a ke každému projektu přistupujeme s odhodláním k dokonalosti, abychom našim klientům zajistili nejen řešení, ale i klid. V rámci logistiky jsme připraveni dělat cokoliv a kdekoliv na světě.“

Spolupráce s Vězeňskou službou

WELL PACK je aktivní také v oblasti zaměstnávání odsouzených osob a od roku 2007 působí ve věznici Jiřice ve Středočeském kraji. V loňském roce tam zahájil spolupráci s nadnárodním dodavatelem pro automobilový průmysl firmou ZF – výrobcem automatických převodovek a mimo jiné také dodavatelem bezpečnostních pásů pro většinu automobilek. Jedná se o unikátní projekt spolupráce s Vězeňskou službou ČR, který dává práci téměř stovce odsouzených. Bližší podrobnosti přineseme v Logistice v některém z příštích vydání.