Do what you do best and outsource the rest!

WELL PACK / Polityka prywatności

Polityka prywatności

O polityce prywatności WELL PACK

WELL PACK s.r.o. (dalej „my” we wszystkich formach gramatycznych), czeski operator 4PL z siedzibą pod adresem Za Sedmidomky 15, 101 00 Praha 10, Republika Czeska, jest wyłącznym właścicielem niniejszej witryny („Witryna”). WELL PACK jest firmą logistyczną, która świadczy różne usługi, w tym usługę mycia pojemników. Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) ma na celu poinformowanie użytkownika o tym, w jaki sposób możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i ujawniać dane osobowe użytkowników końcowych Witryny. Korzystając z niniejszej Witryny, użytkownik akceptuje niniejszą Politykę Prywatności.

 

Jakie informacje gromadzimy i wykorzystujemy

Podczas korzystania z naszej Witryny użytkownik może zostać poproszony o podanie takich danych osobowych, które w razie potrzeby mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z nim. Dane mogą obejmować:

  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu

 

Będziemy również widzieć jego adres IP, na podstawie którego może zostać określona lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki, używany system operacyjny oraz informacje o urządzeniu. Będziemy mieli również dostęp do informacji statystycznych na temat:

  • stron odwiedzonych na naszej Witrynie,
  • daty i godziny wizyty,
  • czasu przebywania na danej stronie i powiązanych danych.

 

Wspomniane dane osobowe wykorzystujemy do kontaktowania się z użytkownikiem w sprawie usług, zmian w usługach oraz warunków świadczenia usług przez naszą firmę logistyczną. Informacje te mogą być również wykorzystane do badania rynku. Nie zbieramy od użytkownika informacji o osobach trzecich, ani nie gromadzimy informacji o użytkowniku od osób trzecich.

 

Newslettery

Użytkownik może zapisać się do newsletterów. W takim przypadku konieczne będzie podanie pewnych danych osobowych, które mogą obejmować między innymi adres e-mail, imię i nazwisko i/lub numer telefonu. Wszystkie te dane są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszych newsletterów. Subskrypcja jest bezpłatna i można z niej zrezygnować w dowolnym momencie.

 

Pliki cookie

Pliki cookie to niewielkie fragmenty danych, które umożliwiają nam śledzenie odwiedzających w obrębie Witryny. Używamy plików cookie do zbierania informacji w celu poprawy funkcjonowania naszej Witryny i zwiększenia wygody użytkowania. Użytkownik może odrzucić wszystkie pliki cookie, ale może to ograniczyć niektóre funkcje i usługi naszej Witryny.

 

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie:

  • ściśle niezbędne pliki cookie,
  • analityczne/wydajnościowe pliki cookie,
  • funkcjonalne pliki cookie.

 

Pliki cookie umożliwiają przechowywanie i przekazywanie ustawień językowych, korzystanie z funkcji Witryny oraz wybór kraju. Zebrane w ten sposób dane użytkownika nie mogą być wykorzystane do ujawnienia jego tożsamości.

 

Strony trzecie a bezpieczeństwo

Nie udostępniamy danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem podmiotów, które przetwarzają te dane w imieniu naszej firmy przewozowej, lub jeśli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych jest naszym priorytetem organizacyjnym, dlatego chronimy je przed spamem, nękaniem, kradzieżą tożsamości i wszelkiego rodzaju nielegalnym gromadzeniem. Nigdy nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy danych osobowych stronom trzecim. Należy pamiętać, że chociaż stosujemy wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

 

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie i w dowolny sposób. Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce Prywatności będą obowiązywać od momentu opublikowania nowej wersji Polityki Prywatności.

 

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt za pośrednictwem strony zatytułowanej Kontakt.